IP Comunicación. Imagen y prensa http://ipcomunicacion.com Otro sitio realizado con WordPress Thu, 19 Oct 2017 09:48:42 +0000 es-ES hourly 1 De la corrupció i corrupteles http://ipcomunicacion.com/blog/de-la-corrupcio-i-corrupteles/ http://ipcomunicacion.com/blog/de-la-corrupcio-i-corrupteles/#comments Thu, 19 Oct 2017 09:48:42 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=4002 Article de Daniel Faura, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya,  a Diari de Tarragona sobre la necessitat de reamar moralment la societat per combatre la corrupció.

Vivim immersos en l’intens i continuat debat sobre la manca d’integritat en la gestió dels recursos públics i privats que s’ha instal·lat en els darrers anys al nostre país. El resultat és l’enuig i la frustració d’una ciutadania que veu cada cop amb més desconfiança i desafecció les pròpies institucions.

Raons no en falten. Només cal llegir el llibre de Jaume Muñoz La corrupción en España per descubrir que des de l’inici de la transició democràtica, el 1978, s’han detectat fins a 175 trames corruptes a tots els nivells polítics amb un cost públic de 7.500 milions d’euros. El Consejo General de Economistas xifra la pèrdua d’ingressos públics en 26.000 milions d’euros anuals.

No parlem d’un fenomen que afecti només a l’Estat espanyol. La UE xifrava l’any 2014 en 120.000 milions d’euros el cost de la corrupció a tots els països integrants. Un estudi més recent eleva la xifrra al 7% del PIB europeu, uns 900.000 milions.

Tampoc ens referim a un fet limitat a l’àmbit públic: estudis de les auditores internacionals PwC i E&Y reflecteixen que un 50,6% de les empreses declaren haver sofert delictes econòmics i, el que és pitjor, que un 24% dels directius justificarien comportaments no ètics si estigués en risc la supervivència de l’empresa. A nivell internacional, la Association of Certified Frauds Examined (ACFE) elabora un informe anual sobre el frau detectat a les empreses arreu del món i que estima en el 5% dels seus ingressos, el que equival a 3,7 trilions de dòlars.

Ens trobem amb una situació preocupant i generalitzada que va molt més enllà de les administracions i les institucions polítiques, probablement perquè som més permissius amb les petites corrupteles que ens resulten més properes i familiars. És el que es pot desprendre del Baròmetre 2016 sobre percepcions ciutadanes sobre la corrupció, publicat per l’Oficina Antifrau de Catalunya, on s‘observa que els partits polítics i les institucions financeres es perceben com les organitzacions on la corrupció està més estesa, però al mateix temps es manifesten certs graus de tolerància en pràctiques com ajudar a saltar la llista d’espera a algun familiar o l’empadronament d’un fill a un altre domicili per accedir a una determinada escola.

Lluitar efectivament contra la corrupció va molt més enllà de la creació de comissions parlamentàries, la implantació de nous controls o dels resultats de processos judicials lents. Cal rearmar moralment al conjunt de la societat i exigir integritat tant a institucions com a persones.

Això passa per estimular debats ètics a les escoles, les famílies i les empreses per aconseguir que tothom assumeixi la plena responsabilitat de les seves actuacions. I per entendre que la corrupción que ens escandalitza no és només allò que fan els altres: a més de les conductes alienes hem de reprovar les petites corrupteles properes o les pròpies.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/de-la-corrupcio-i-corrupteles/feed/ 0
El CAATEEB engega el seu nou curs acadèmic http://ipcomunicacion.com/blog/el-caateeb-engega-el-seu-nou-curs-academic/ http://ipcomunicacion.com/blog/el-caateeb-engega-el-seu-nou-curs-academic/#comments Wed, 18 Oct 2017 08:25:46 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=3999 El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) engega el proper 19 d’octubre el seu nou curs acadèmic, que inclou un total de set màsters i postgraus. Els continguts dels programes formatius s’han revisat per adaptar-los a les necessitats del sector de l’edificació. La formació contempla una metodologia centrada en l’anàlisi de casos reals, el que comprèn visites d’obra i incorporació de taules rodones i conferències, que seran obertes als antics alumnes per actualitzar els seus coneixements.

El CAATEEB va elaborar l’any 2016 un estudi de les necessitats formatives del sector de l’edificació a partir del qual s’ha estructurat aquest programa de formació.

El primer curs en iniciar les seves classes serà el postgrau en Eficiència Energètica d’Edificis segons la ISO 50.001, que començarà a impartir-se el proper 19 d’octubre.  El programa també contempla postgraus en Quantity Surveying, BIM Manager, Director d’Execució Professional, Property Management i Gestió d’actius immobiliaris, Facility management i un Màster en Rehabilitació en Edificació.

Segons el vicepresident segon del CAATEEB, Josep Maria Forteza, “cal buscar l’excel·lència per formar professionals competitius”. Per Forteza, el compliment d’aquest objectiu passa per “implicar formadors i responsables acadèmics en el disseny i seguiment d’activitats formatives per mantenir un pla de formació actual i innovador en l’àmbit del procés de l’edificació”.

Forteza també destaca el fet que la formació del CAATEEB “va acompanyada de bonificacions, beques, finançament, borsa de treball, pràctiques en empreses i serveis que poden aportar valor afegit a l’exercici de la professió.

La majoria dels cursos oferts pel CAATEEB estan homologats per l’Agència de Certificació Professional, el que suposa que els alumnes que els superin podran acreditar que compleixen amb el requisit deformació específica a l’hora d’iniciar el seu procés de certificació.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/el-caateeb-engega-el-seu-nou-curs-academic/feed/ 0
La administración debe actuar en el sector inmobiliario. Article de Jordi Gosalves http://ipcomunicacion.com/blog/la-administracion-debe-actuar-en-el-sector-inmobiliario-article-de-jordi-gosalves/ http://ipcomunicacion.com/blog/la-administracion-debe-actuar-en-el-sector-inmobiliario-article-de-jordi-gosalves/#comments Sat, 14 Oct 2017 08:24:54 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=3995 Article de Jordi Gosalves, president del CAATEEB,  a Diari de Terrassa sobre la necessitat de que les administracions públiques prenguin mesures per eliminar les difuncions en el sector immobiliari que han quedat en evidència arran la crisi econòmica


Cuando ha quedado más que demostrado que la desregularización que ha existido -y que existe- en el sector inmobiliario en España puede llevar a generar la ruina de un país, y cuando se han podido identificar la mayoría de disfunciones en el sistema que han permitido que ese riesgo haya sido más que una posibilidad, sería de necios no poner remedio a esa situación.

Las administraciones públicas no han tomado la medidas correctoras necesarias, que no se pueden diseñar ni implantar cuando a uno le convenga. Necesitan de un tempo muy condicionado.

Quien sí que ha adoptado medidas desde hace unos pocos años es la banca. Actualmente, todo promotor que pretenda iniciar una promoción en la que tenga necesidad de utilizar un préstamo hipotecario conoce la ‘intervención’ económica a la que ha de someter su proyecto.

La condición indispensable para disponer de financiación para una promoción es someterse de forma permanente al control económico de un tercero, propuesto por la entidad financiera pero pagado por el promotor. Estos profesionales, denominados ‘controllers’ o ‘project monitoring’, ejercen una fiscalización de toda la gestión económica del proyecto. Las entidades financieras llegan incluso  a pagar directamente a los industriales y proveedores, sin que el promotor toque el dinero.

Desde el mundo anglosajón nos llega otro tipo de profesional, denominado “quantity surveyor” que, con los conocimientos del arquitecto técnico español en cuanto a esos aspectos de control económico, viene desarrollando con gran prestigio esas funciones. En Inglaterra no se concibe abordar una construcción de mediana dimensión sin la intervención de esos profesionales y existen empresas dedicadas al “quantity suyrveying” que tienen más de 230 años de antigüedad.

Con estas nuevas figuras se soluciona sólo en parte el problema. Hay otras muchas disfunciones que corregir y regular. Nadie hasta el momento se ha puesto a trabajar para exigir, desde las administraciones, que todos los intervinientes en el proceso constructivo tengan cobertura obligatoria de responsabilidad civil, excepción hecha de los técnicos y del promotor, y únicamente para determinados supuestos de riesgo. ¿A que espera la Administración para implantar esta obligatoriedad de cobertura aseguradora de todos los intervinientes en el proceso constructivo?

Gracias a este vacío legal, cualquiera puede trabajar como industrial de la construcción sin que nadie le obligue a tener una cobertura aseguradora. Pero de eso hablaremos otro día.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/la-administracion-debe-actuar-en-el-sector-inmobiliario-article-de-jordi-gosalves/feed/ 0
Conseqüències del canvi de seu social http://ipcomunicacion.com/blog/consequencies-del-canvi-de-seu-social/ http://ipcomunicacion.com/blog/consequencies-del-canvi-de-seu-social/#comments Fri, 13 Oct 2017 08:04:33 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=3989 El soci director i el director del Departament Legal de Bellavista Legal respectivament, Francesc Bellavista i Carlos Nicolau, publiquen un article d’opinió a ‘El 9 Nou’ (edició del Vallès Oriental) on analitzen quins són els efectes legals derivats d’un canvi de seu social empresarial.

Qualsevol consideració sobre aquesta qüestió passa, prèviament, per diferenciar entre la seu social (tècnicament, domicili social) i domicili fiscal, ja que els efectes de canviar-ne l’un o l’altre son radicalment diferents.

Així, atesa la legislació espanyola vigent, el domicili social determinarà la nacionalitat de la companyia i l’ordenament jurídic (tractats internacionals inclosos) que li és aplicable. Aquest canvi exigeix un acord de l’òrgan societari competent, escriptura pública davant notari i inscripció al Registre Mercantil, i per tant és de públic coneixement.

El domicili fiscal determinarà el lloc de pagament de la majoria dels impostos i la seva modificació simplement s’haurà de comunicar a Hisenda mitjançant la presentació del model censal 036 no sent, en principi, informació de caràcter públic.

D’antuvi, podem dir que la definició d’ambdós domicilis, malgrat provenir de lleis de diferent naturalesa, és força semblant, ja que ambdues remeten al lloc on està centralitzada l’efectiva administració, direcció i gestió dels negocis. Al contrari del que freqüentment es manifesta, cap d’ambdós domicilis poden establir-se arbitràriament i sí, necessàriament, en base a les especificacions legals esmentades i, a més, qualsevol administració tributària interessada ha de vetllar pel seu veraç compliment.

Des d’un punt de vista pràctic, un canvi de domicili social té poques conseqüències econòmiques pel territori on estava fixat amb anterioritat, excepte si es procedeix a traslladar al nou territori els mitjans materials i personals que conformen els serveis centrals d’administració i gestió, fet que no sembla que vagi a succeir en tots els casos que s’han fet públics els darrers dies.

El trasllat de domicili fiscal no tindria per l’empresa conseqüències tributàries de consideració, ni en la situació actual -atès que els impostos a pagar no variarien perceptiblement- ni en el cas d’una efectiva i reconeguda independència, on és de preveure que les lleis tributàries del nou Estat imposarien -igual que fa Espanya i la resta d’Estats europeus- un criteri de tributació basat en el territori on estiguin implantats els negocis i on es realitzin les activitats.

En aquest context, canviar el domicili social i mantenir el fiscal pot obeir a raons de seguretat jurídica, sobretot en sectors d’activitat reglada, així com a molts altres motius que, per la seva diversitat, mereixerien ser objecte d’un altre article.

D´altra banda, el passat 6 d’octubre el Govern espanyol va aprovar, mitjançant un Decret Llei de mesures urgents, una modificació de la Llei de Societats de Capital per tal de facilitar a les empreses el trasllat del seu domicili social a qualsevol lloc del territori espanyol, sense haver de comptar amb l´aprovació de la Junta General d´Accionistes.

Així, el Govern espanyol -emparant-se en un tecnicisme legal difícil d’explicar en aquest breu article- ha permès que les empreses, malgrat que el seus actuals estatuts estiguessin reservant aquesta competència en favor de la Junta, poguessin traslladar, amb celeritat, el domicili social per la sola decisió del seu Administrador o Consell. Respecte de les causes reals que han dut al Govern de l’Estat a adoptar aquesta mesura -més enllà dels motius formals que es descriuen en l’exposició de motius del decret llei-, no se li escapen a ningú les circumstàncies sota les quals s’han produït i la influència que algunes empreses hagin pogut exercir.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/consequencies-del-canvi-de-seu-social/feed/ 0
“Más seguridad jurídica en I+D+i”, artículo de Víctor Cruz http://ipcomunicacion.com/blog/mas-seguridad-juridica-en-idi-articulo-de-victor-cruz/ http://ipcomunicacion.com/blog/mas-seguridad-juridica-en-idi-articulo-de-victor-cruz/#comments Wed, 11 Oct 2017 08:10:19 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=3976 Víctor Cruz_AfidiEl presidente de la Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i (Afidi), Víctor Cruz, publica un artículo de opinión en ‘Expansión‘ en el que analiza la falta de seguridad jurídica existente en España en la aplicación de los instrumentos fiscales a la I+D+i.

Son cada vez más las empresas a las que les inquieta la insuficiente seguridad jurídica asociada a la aplicación de los incentivos fiscales a la I+D+i. Para superar este temor se creó, hace 15 años, un sistema de revisión voluntario y previo a la aplicación del incentivo que otorgaba tranquilidad al sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, impuesto sobre cuya cuota se aplican estos incentivos. Así surgió el informe motivado, un dictamen emitido por un organismo competente (en la actualidad el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) a tal fin y vinculante para la Administración Tributaria.

Las empresas percibieron que España avanzaba en seguridad jurídica y las multinacionales aplaudieron la medida. Pero, ¿existe en España seguridad jurídica en este ámbito tributario? Un estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (DOC nº 5/2016) indica que “En los últimos años ha sido frecuente y sencillo de comprobar, el alto grado de denuncia por parte de sectores profesionales del asesoramiento fiscal, de los niveles de litigiosidad e inseguridad jurídica que aprecian en el modelo de aplicación del sistema tributario en España, así como la insuficiencia de los mecanismos vigentes para la resolución de conflictos”.

La seguridad jurídica incide sobre las decisiones de ahorro e inversión de las empresas. El buen funcionamiento de los sistemas de resolución de conflictos es un factor determinante del desarrollo económico, por lo que es necesario el análisis y revisión de los mismos: duración de las instancias necesarias para alcanzar una solución, accesibilidad a las mismas y predictibilidad de sus resoluciones.

Si se abordan los incentivos a la I+D+i la situación es más compleja, dada la subjetividad reconocida de las definiciones de la normativa. Los tribunales reconocen que “la norma se monta sobre conceptos jurídicos indeterminados o al menos no definidos unívocamente en la norma, por lo que se precisan conocimientos científicos o técnicos especializados en relación al campo del saber, para aseverar o negar la deducción de las inversiones”.

El informe motivado debería dotar a la aplicación de estos incentivos de la seguridad jurídica para la cual fue diseñado; en la práctica hay divergencias de criterio entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MEIC), la Dirección General de Tributos (DGT) y la Agencia Tributaria (AEAT).

Este es el caso de una sentencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación de los incentivos a la I+D+i en el sector farmacéutico (Sentencia 1186/2017, 5 de julio de 2017). La resolución cuestiona la determinación de la base de deducción por I+D+i de una empresa farmacéutica -filial de un grupo multinacional- que subcontrata la realización de ensayos clínicos para el desarrollo de nuevos medicamentos. A pesar de disponer del informe motivado vinculante del MEIC, y de la existencia de doctrina positiva de la DGT sobre la aplicabilidad de la deducción por el sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades cuando el encargo lo realiza la matriz extranjera (V1892-13, por ejemplo), dicha sentencia concluye que la deducción no es procedente.

Algo similar se da en algunos proyectos de desarrollo de software calificados como innovación tecnológica. La validez del informe motivado vinculante previo -donde el MEIC analiza los conceptos técnicos que conforman la base de deducción por innovación tecnológica- es cuestionada en comprobación por parte de la AEAT. Es decir, a pesar de existir consultas previas de la Dirección General de Tributos que justifican la existencia de gastos en proyectos de desarrollo de software que pueden calificarse en el apartado de “diseño industrial e ingeniería de procesos de producción” (a saber: V0974-09), el criterio de la AEAT diverge de esta interpretación.

Ante esta situación, el MEIC ha endurecido el procedimiento administrativo asociado a la tramitación del informe motivado, mediante revisiones más exhaustivas. La tramitación del informe motivado requiere, en la mayoría de casos, de la aportación de un certificado emitido por una entidad acreditada por ENAC. La emisión de tal certificado se produce tras un proceso rigurosamente vigilado por ENAC, por auditores ROAC y por expertos científicos en la materia y el sector que acreditan años de experiencia docente y/o científica en el campo concreto de estudio. Su opinión técnica, aceptada como carga de prueba válida en derecho, y con todas las garantías de un peritaje experto e imparcial, está sometida en algunos casos a revisión y modificación, lo que supone una situación adicional de inseguridad.

Hay que abordar una reforma de este incentivo, para dotarlo de estabilidad, sostenibilidad y seguridad jurídica real. No es de recibo que España disponga de uno de los mejores sistemas fiscales de la I+D+i de la OCDE, pero que en la práctica se dé inseguridad jurídica en uno de los esquemas más regulados y controlados que existen.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/mas-seguridad-juridica-en-idi-articulo-de-victor-cruz/feed/ 0
El BIM y el valor patrimonial de los inmuebles. Artículo de Jordi Gosalves http://ipcomunicacion.com/blog/el-bim-y-el-valor-patrimonial-de-los-inmuebles-articulo-de-jordi-gosalves/ http://ipcomunicacion.com/blog/el-bim-y-el-valor-patrimonial-de-los-inmuebles-articulo-de-jordi-gosalves/#comments Tue, 10 Oct 2017 08:20:05 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=3970 El presidente del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB), Jordi Gosalves, publica un artículo de opinión en Observatorio Inmobiliario donde destaca el papel modernizador del BIM en el sector de la edificación


En estos momentos de incipiente recuperación económica, una de las principales preocupaciones del sector de la edificación radica en la necesidad de adoptar métodos de producción que nos impidan repetir errores pasados. La construcción va camino de recuperar su protagonismo en la economía española y, sin embargo, se encuentra en la cola en lo referente a la productividad. Es necesario un revulsivo que dé un impulso a la industrialización de un sector clave para nuestro desarrollo y éste ha de venir de la mano de la implementación del BIM (Building Information Modeling).

No descubrimos nada nuevo. Es lo que están haciendo ya países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Finlandia o el Reino Unido. Esta metodología es capaz de aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para impulsar el trabajo colaborativo de todos los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, lo que permite -entre otras ventajas- un mayor ajuste de tiempos de construcción, mejores calidades, aumento de la seguridad y salud de los trabajadores y -especialmente- un notable incremento  en el control de los costes y los tiempos

Otro beneficio del BIM es su capacidad de generar ahorro económico en el momento de afrontar las labores de mantenimiento de los edificios Una ventaja quizá poco apreciada de forma inmediata, pero que en la edificación de proyectos terciarios, -como es el caso de edificios de oficinas, hoteles, hospitales o escuelas-, irá adquiriendo una relevancia cada vez mayor ya que facilita las modificaciones frecuentes de los espacios, así como las actualizaciones o la implementación de nuevos sistemas o infraestructuras. Hablamos de algo que resulta especialmente valioso en un momento en el que los edificios se están llenando de instalaciones cada vez más sofisticadas e indispensables. Los avances tecnológicos actuales se producen con una velocidad asombrosa, y se prevé que nuestras construcciones se tecnifiquen aún a mayor velocidad.

Esta realidad nos lleva a pensar que el uso o no de la metodología BIM será un factor con un peso progresivo a la hora de definir el precio de mercado de un activo inmobiliario. En una primera instancia, por la revalorización creciente que la capacidad de ahorro en el mantenimiento otorgará a aquellas propiedades que dispongan de su modelo BIM, puesto al día y diseñado con la máxima intención de ser un importante valor patrimonial.

Y en un segundo estadio, porque los activos inmobiliarios que no dispongan de modelo BIM, especialmente los edificios de alto contenido técnico, como es el caso de hoteles u hospitales, se verán expulsados del mercado transaccional, dado que no disponer de un modelo BIM planteará serias dudas a sus posibles compradores sobre el estado real del edificio y su capacidad de actualización.

La escasa cultura sobre el mantenimiento de las viviendas existente en nuestro país puede retrasar su implantación en el sector residencial, pero no detenerlo. Probablemente tener un modelo BIM a título individual, para un mejor mantenimiento de la propia vivienda no llegue a ser muy valorado inicialmente, pero a nivel colectivo, en comunidades de vecinos que deben afrontar periódicamente reformas en profundidad, el uso de esta metodología cobra todo su sentido. Máxime cuando otra de sus virtudes es la de limitar prácticamente a cero los desvíos tanto presupuestarios como de plazos de ejecución de obra.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/el-bim-y-el-valor-patrimonial-de-los-inmuebles-articulo-de-jordi-gosalves/feed/ 0
Gairebé un 60 % dels ancians reben un tractament farmacològic potencialment inadequat per excés o per omissió http://ipcomunicacion.com/blog/gairebe-un-60-dels-ancians-reben-un-tractament-farmacologic-potencialment-inadequat-per-exces-o-per-omissio/ http://ipcomunicacion.com/blog/gairebe-un-60-dels-ancians-reben-un-tractament-farmacologic-potencialment-inadequat-per-exces-o-per-omissio/#comments Mon, 09 Oct 2017 10:03:33 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=3965 medicamentEl Grup de Recerca en Terapèutica en Atenció Primària (GRETAP) de l’IDIAP Jordi Gol ha analitzat la prescripció potencialment inadequada (PPI) de fàrmacs en persones d’edat avançada segons els criteris STOPP/START, una de les eines més utilitzades a Europa per detectar possibles errors de tractament o de falta de prescripció en ancians. L’estudi STARTREC mostra que gairebé un 60 % dels pacients majors de 70 anys analitzats tenen prescrit almenys un fàrmac potencialment inadequat i/o els manca la prescripció d’almenys un medicament potencialment indicat, segons els criteris STOPP/START.

La prescripció potencialment inadequada és aquella en què: el risc d’efectes adversos és major que el benefici clínic, la dosi o la duració és superior a la recomanada, es presenta risc elevat d’interacció amb altres medicaments o malalties dels pacients, i/o hi ha més d’un medicament prescrit de la mateixa classe; igualment, la no indicació de fàrmacs beneficiosos pot ser considerada inadequada.

Els criteris STOPP/START[1] són un seguit d’indicadors que es divideixen en dues llistes, fàrmacs que cal evitar (STOPP) i omissions potencials (START), segons diferents escenaris clínics. Estan avalats per la Societat de Medicina Geriàtrica de la Unió Europea, European Union Geriatric Medicine Society, validats en sis països europeus i adaptats al context de l’Estat espanyol.

L’estudi STARTREC s’ha fet a l’atenció primària de la Regió Sanitària Lleida i inclou una mostra de 45.408 pacients de 70 anys o més, atesos en els centres de salut de la Regió per qualsevol professional del primer nivell assistencial, almenys un cop durant el període gener-desembre de 2012. Els pacients s’han classificat tenint en compte on es realitza l’assistència sanitària (ambulatoris, atenció domiciliaria o residencies geriàtriques).

Els resultats obtinguts pel grup GRETAP de l’IDIAP, publicats a la revista Atención Primaria, indiquen que la prescripció potencialment inadequada augmenta amb l’edat i amb la suma de medicaments prescrits, que és més freqüent en pacients ingressats en centres geriàtrics i en els atesos a domicili, i que està principalment relacionada amb l’ús de benzodiazepines, antiinflamatoris no esteroïdals i protectors gàstrics (inhibidors de la bomba de protons) per excés i per omissió, amb tractaments per a l’osteoporosi, antiagregants, fàrmacs per reduir el colesterol (estatines), tractament per a la diabetis (metformina) i tractaments per a la prevenció cardiovascular (blocadors β).

Racionalitzar la prescripció en la població anciana és una prioritat dels sistemes sanitaris. La comorbiditat i cronicitat associada a l’edat avançada fan que estiguem davant de pacients amb una complexitat terapèutica alta, on el problema de la prescripció potencialment inadequada és prevalent i rellevant, però també complex, multifactorial i difícil d’abordar, explica Inés Cruz Esteve, doctora del CAP Primer de Maig de Lleida, que coordina el GRETAP de l’IDIAP i que és la investigadora principal del projecte.

“Identificar la prevalença, el context i les característiques principals de la prescripció potencialment inadequada en les persones grans a partir de dades clíniques i de dispensació de fàrmacs —que ens aporten la informatització de les consultes i les bases de dades sanitàries— ens pot ajudar a detectar, prioritzar, planificar i monitorar estratègies i intervencions concretes de millora i a avaluar el seu impacte clínic i econòmic en futurs projectes de recerca”, argumenta Cruz.

Les variables sociodemogràfiques clíniques i analítiques provenen de les històries electròniques d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (Estació clínica d’atenció primària [ECAP]), mentre que les de prescripció s’han recollit de la base de dades de dispensació en farmàcia amb recepta mèdica oficial.

S’ha calculat l’incompliment de 43 criteris STOPP i 12 criteris START, tant per a tota la població d’estudi com per al grup de pacients en qui està indicat cada criteri, tenint en compte les diverses variables. Els criteris que cal analitzar han estat revisats per dos metges de família, un geriatra i dos farmacèutics.[2]

Resultats

Del total dels 45.408 pacients de la mostra, el 58 % eren dones i la mitjana d’edat era de 79,7 anys. El 87,8 % havien estat atesos al seu centre d’atenció primària; el 5,3 %, només al domicili i el 6,9 % residien en institucions geriàtriques.

Els resultats del projecte de recerca mostren que el 58,1 % dels pacients incompleixen, com a mínim, un criteri STOPP i un criteri START. L’anàlisi realitzada determina que els errors en el tractament i les situacions de risc més freqüents són l’ús de benzodiazepines i protectors gàstrics durant més temps del recomanat, d’antiinflamatoris no esteroïdals en hipertensió i d’insuficiència renal i cardíaca, la manca de bifosfats o vitamina D en osteoporosi, o la falta de prevenció primària en diabetis amb risc cardiovascular.

En població general, la PPI per excés més prevalent és l’ús d’antiagregants en prevenció primària en pacients sense malaltia cardiovascular (14,8 %), i per defecte, destaca la falta de tractament antitrombòtic i amb estatines en pacients amb diabetis i risc cardiovascular     (11,72 % i 10,41 %, respectivament). Per indicació, l’anàlisi dels criteris STOPP/START indica que més del 70 % dels qui prenen benzodiazepines ho fa durant més temps del recomanat; i que el criteri START més freqüent és la falta de bifosfats en pacients tractats amb corticoides orals (80,9 %). Segons l’estudi, la PPI augmenta amb la polifarmàcia i l’edat, i és superior en pacients institucionalitzats o atesos al domicili.

El projecte STARTREC va ser un dels guanyadors de la 3a Convocatòria d’Ajuts SIDIAP de l’IDIAP Jordi Gol. El finançament rebut permetrà ampliar la població d’anàlisi i incloure pacients de tot Catalunya.

[1]Criteris STOPP/START: Gallagher P, Ryan C, Byrne S, Kennedy J, O’Mahony D. STOPP (Screening Tool of Older Person’s Prescriptions) ant START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment). Consensus validation. Int J Clin Pharmacol Ther. 2008; 46: 72-83. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18218287

[2]Per a l’anàlisi s’ha tingut en compte l’adaptació al castellà dels criteris STOPP/START de Delgado et al. (E. Delgado, M. Muñoz, B. Montero, C. Sánchez, P.F. Gallagher, A.J. Cruz-Jentoft  Prescripción inapropiada de medicamentos en los pacientes mayores: los criterios STOPP/START  Rev Esp Geriatr  Gerontol., 44 (2009), pp. 273-279 http://dx.doi.org/10.1016/j.regg.2009.03.017) i els comentaris de Lertxundi et al. (U. Lertxundi,J. Peral,R. Hernández Comments on the Spanish version of the STOPP/START criteria Rev Esp Geriatr  Gerontol., 46 (2011), pp. 170-171 http://dx.doi.org/10.1016/j.regg.2010.12.007).

 

 

 

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/gairebe-un-60-dels-ancians-reben-un-tractament-farmacologic-potencialment-inadequat-per-exces-o-per-omissio/feed/ 0
Ópera, galaxias… y comunicación http://ipcomunicacion.com/blog/opera-galaxias-y-comunicacion/ http://ipcomunicacion.com/blog/opera-galaxias-y-comunicacion/#comments Fri, 06 Oct 2017 08:40:41 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=3959 En algunos de los álbumes de ‘Las aventuras de Tintín’ Bianca Castafiore ameniza a los personajes con su arte. La italiana -caprichosa; carácter fuerte y orgulloso- está convencida de que su interpretación del ‘Aria de las joyas’ de la ópera ‘Fausto’ es sublime. Pero a juzgar por el desasosiego que trasluce la reacción de Tintín y el Capitán Haddock al oír su canto, intuimos que la diva desafina. Hay algo de La Castafiore en Donald Trump: ambos, cuando comunican, tienden a la disonancia.

El presidente de los Estados Unidos tiene en la autoestima y la autoconfianza sus principales rasgos. Pero estos atributos lo traicionan: acostumbra a expresar sus opiniones sin ningún tipo de cortapisa. Una estridencia que se ve amplificada por el uso sistemático (y no criticable por sí mismo) que hace de las redes sociales, en particular de Twitter: la inmediatez y la naturaleza viral propias de esta plataforma acrecientan el chirrido de un mensaje que se mueve las más de las veces entre la admonición, la provocación, la amenaza y la coerción.

A menudo su comunicación resulta inquietante para el destinatario, con el agravante de que genera incertidumbre por la (aparente) falta de una estrategia predefinida: Trump es poco previsible -en tiempo y contenidos- en la verbalización de sus opiniones y calcula todavía menos las consecuencias de sus mensajes. El divismo artístico -un arquetipo encarnado por La Castafiore- puede ser proclive a la ligereza; es objetable que en términos comunicacionales el presidente de la primera potencia adopte este mismo sesgo.

La noción de frivolidad es por completo ajena a Spock en la saga Star Treck. Éste concibe la realidad como una concatenación de causalidades en las que es posible incidir mediante la lógica y la razón, a través del análisis y la argumentación. El cometido de este personaje es persuadir al capitán Kirk sobre cuál es la mejor opción para sortear o minimizar los peligros que acechan el deambular intergaláctico de la nave Enterprise. La mente vulcana de Spock se hunde en el rigor y en la precisión del lenguaje: puede resultar aséptico en su expresión, sí, pero en momentos críticos facilita la toma de decisiones en la dirección más adecuada.

Los banqueros centrales saben bien que la frivolidad puede ser la antesala de la irresponsabilidad. Mario Draghi, presidente del BCE, es consciente de que sus intervenciones públicas son escudriñadas al detalle en busca de indicios que puedan desvelar cambios en la política monetaria. Los diversos agentes económicos y financieros exigen certidumbre para tomar decisiones; sin ésta, cunde el nerviosismo y se alteran los flujos económicos y las inversiones empresariales.

Draghi parece estar ungido de un cierto sentido de misión (se educó con los jesuitas) y comunica sin aspavientos: controla sus gestos; se muestra cómodo jugueteando con la semántica de las palabras en el contexto de la estrategia de orientación a futuro en el anuncio de nuevas medidas de la organización que preside; y es (muy) convincente cuando la situación lo requiere: “El BCE hará todo lo posible para sostener el euro. Y créanme, eso será suficiente”, aseveró en Londres en julio de 2012. Es enfático desde la riqueza contextual y desde la ponderación.

Mariano Rajoy busca el énfasis en el adverbio. En comparecencias parlamentarias y ante los medios de comunicación el presidente del Gobierno gusta de presentarse acompañado de esta clase de vocablos cuando busca ser categórico (con particular querencia por los adverbios de modo terminados con el sufijo “-mente”): “absolutamente”, “plenamente”, “radicalmente” y otros congéneres salpican su expresión. Dotar de elocuencia (esto es, de eficacia y capacidad persuasiva) al lenguaje es algo a lo que aspiran el discurso político y la literatura, pero Gabriel García Márquez lo tenía claro: “La práctica terminó por convencerme de que los adverbios de modo terminados en -mente son un vicio empobrecedor”.

Sergi Cañisà – Ejecutivo de cuentas en IP Comunicación

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/opera-galaxias-y-comunicacion/feed/ 0
“Bien nacidos y generosos”, artículo de Marta Príncep http://ipcomunicacion.com/blog/bien-nacidos-y-generosos-articulo-de-marta-princep/ http://ipcomunicacion.com/blog/bien-nacidos-y-generosos-articulo-de-marta-princep/#comments Wed, 04 Oct 2017 09:01:15 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=3944 Bellavista Marta PrincepLa directora de Innovación & Emprendimiento de Bellavista, Marta Príncep, publica un artículo de opinión en ‘Expansión’ en el que reflexiona sobre los efectos derivados del déficit en inversión en I+D en España en el ecosistema biomédico y tecnológico.

Los autores de un artículo científico publicado en una revista de alcance internacional se han inspirado en el ‘es de bien nacido ser agradecido’ de nuestro refranero para añadir, en el apartado de agradecimientos, las siguientes palabras: “Este trabajo se ha llevado a cabo a pesar de las dificultades económicas en el país de los autores. Los autores quieren remarcar la inestimable contribución del Gobierno español en destruir el horizonte de la I+D en España y el futuro de toda una generación”.

El agradecimiento se volvió viral en Twitter entre una comunidad científica que ha sabido apreciar la elegante ironía que destila, puesto que hay que estar muy enojado para expresarse de este modo en una publicación internacional.

Pero no hay para menos. España sufre un déficit en inversión en I+D que nos retrotrae a niveles del año 2004 y recortes acumulados en partidas de ciencia del 50%. Mientras, en el conjunto de la Unión Europea se incrementa hasta un 25% la inversión en I+D, según se refleja en el último informe de COTEC.

Es cierto que en España existe un dinamismo creciente en la creación de empresas biomédicas y tecnológicas -se superó el umbral de los 100 millones de euros captados en inversión por empresas del sector biotec en 2016- y que crece su impacto en el PIB -superior ya al 8%-, como recogen los últimos informes sectoriales de ASEBIO y Biocat.

Pero no nos engañemos, son micropymes -no llegan ni a pymes- de alto riesgo y fuertes necesidades de inversión, para las que no hay ayudas importantes ni bien enfocadas, o que atiendan a sus necesidades específicas, a excepción de las ayudas Neotec. Y no sólo eso, sino que requieren proveedores capaces de transformar prototipos académicos de alta tecnología en industrializables y plantas piloto de pocos quilos de producción. Siendo como son éstas, grandes carencias de nuestro tejido productivo, el negocio y el conocimiento se acaban yendo a Europa en busca de entornos industriales avanzados, favorecidos por la inversión en I+D procedente del sector público y del ámbito privado.

¿Podemos permitirnos el lujo de perder esta oportunidad industrial de alto valor, no deslocalizable y creadora de puestos de trabajo no sustituibles? ¿Se la vamos a regalar a otros países cuando tenemos la base para reorientar el tejido industrial y construir oportunidades, si invertimos con inteligencia? Ya ven, además de bien nacidos, somos generosos.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/bien-nacidos-y-generosos-articulo-de-marta-princep/feed/ 0
L’auditoria és la principal sortida laboral dels graduats universitaris en branques d’economia http://ipcomunicacion.com/blog/lauditoria-es-la-principal-sortida-laboral-dels-graduats-universitaris-en-branques-deconomia/ http://ipcomunicacion.com/blog/lauditoria-es-la-principal-sortida-laboral-dels-graduats-universitaris-en-branques-deconomia/#comments Tue, 03 Oct 2017 10:48:22 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=3937 FOTO DANIEL FAURA1-Cedida Jordi Borras- Via EmpresaL’auditoria s’ha convertit en la principal sortida al mercat laboral dels graduats universitaris en branques relacionades amb l’economia, segons dades del  Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), difoses amb motiu de la celebració avui del Dia Mundial de l’Auditor, que a les xarxes socials se celebra amb l’etiqueta #AuditorProud. En els darrers cinc anys s’ha registrat un promig de 500 nous llocs de treball anuals en el sector a Catalunya, que a Espanya arriben als 2.100. El 70% d’aquestes feines es dirigeixen a joves recent titulats. Durant el 2016, el Col·legi ha registrat un total 14.638 treballs, amb un increment del 10% sobre els realitzats el 2015.

Segons el president del CCJCC, Daniel Faura,  “l’auditoria es manté com uns dels sectors capaços de generar ocupació jove i de qualitat, fins i tot en els anys de major crisi econòmica”.

Per a Antoni Gómez, vicepresident del CCJCC, “les empreses tenen el convenciment de que en els propers anys la creació d’ocupació serà encara més gran”, com ho demostra que gairebé totes les firmes col·legiades disposen d’un pla de carrera professional que, a més de permetre conèixer el procés de promoció i avaluació del treball, ve acompanyat d’una forta inversió en formació, amb de 40 hores l’any per treballador.

Catalunya compta actualment amb un 5.000 auditors, una quarta part del sector a Espanya. D’aquests només el 25% exerceix la professió, el que el president del CCJCC, Daniel Faura, veu com “una dada positiva que demostra que l’auditoria és la porta d’accés a altres moltes feines” Tant el president com el vicepresident de l’entitat destaquen que alguns dels presidents, directius i empresaris més importants del món “van començar treballant en auditoria”, el que els va oferir una visió àmplia del món empresarial i conèixer nombrosos sectors i àmbits geogràfics.

Dia Mundial de l’Auditor #Auditorproud

Avui se celebra el Dia Mundial de l’Auditor. Durant tota la jornada associacions i firmes d’auditoria de tot el món participaran i compartiran continguts en els seus canals de xarxes socials, incloent-hi fotos, vídeos i cites que recordin el paper social que juguen els auditors i l’auditoria. A les xarxes socials es farà servir el hashtag #Auditorproud.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/lauditoria-es-la-principal-sortida-laboral-dels-graduats-universitaris-en-branques-deconomia/feed/ 0