IP Comunicación. Imagen y prensa http://ipcomunicacion.com IP Comunicación Tue, 19 Jun 2018 17:19:31 +0000 es-ES hourly 1 Evitar la discriminació (de gènere) és el camí http://ipcomunicacion.com/blog/evitar-la-discriminacio-de-genere-es-el-cami/ http://ipcomunicacion.com/blog/evitar-la-discriminacio-de-genere-es-el-cami/#comments Tue, 19 Jun 2018 09:25:06 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=4508 La CEO de F. Iniciativas, Maria Corominas, publica una reflexió a ‘Via Empresa’ en què advoca per aplicar uns mateixos barems a totes les persones (homes i dones) a l’hora de cobrir un lloc de treball o dissenyar un pla de carrera. En la seva opinió, més que paritat, el que cal és evitar tot tipus de discriminació de gènere.

No fa pas gaire algú em preguntava per la qüestió de la igualtat de gènere en el si de la nostra organització. En primera instància, vaig situar la resposta en un context purament estadístic per precisar que en l’actualitat (si fa no fa) el 48% de persones de la plantilla són (som) dones.

Amb la dada, el meu interlocutor es va interessar per les (eventuals) mesures que havíem decidit adoptar para aconseguir “de facto” la paritat. La meva contesta -allunyada ara de tota tipificació matemàtica, però sí arrelada en sòlides conviccions- va ser clara: no fem res, és a dir, no prenem mesures, no establim polítiques ni hi ha actuacions diferents perquè això sigui així. Senzillament -vaig afegir- evitem qualsevol discriminació per raó de gènere per a un lloc de treball o un altre.

Davant la necessitat de cobrir un lloc de treball, engeguem un procés de selecció, rebem els diversos perfils interessats, fem les entrevistes adequades i escollim la persona que millor s’adapta en funció del valor (que creiem que pot aportar), el perfil, la capacitació i l’adequació a la tasca o responsabilitat a desenvolupar. Des de la perspectiva del pla de carrera l’esquema és anàleg: promocionen les persones capacitades per als càrrecs i/o responsabilitats a exercir, mentre que les polítiques de compensació no fan diferències entre unes i altres (persones).

Com a dona crec que les organitzacions han de tractar d’igual manera -a partir d’uns mateixos barems- sense maldar per la paritat. Així, nosaltres ens trobem que en determinats departaments no aconseguim tenir una mostra representativa d’homes, perquè no ho forcem. En canvi, en altres àrees tampoc assolim una mostra representativa de dones. Però sí que ens sentim orgullosos de tenir dones en càrrecs de responsabilitat: d’abast internacional i a nivell de països, però també en l’àmbit més específic de departaments i gerències.

Des d’un punt de vista de gestió, cada persona és un món. Però precisament, és quan aquest món interior encaixa amb les necessitats de l’organització que assolim l’excel·lència. Dit amb altres paraules, quan les habilitats personals s’acoblen a les necessitats de l’organització, s’esdevé la situació ideal tant per a l’organització com també per a la motivació personal. En aquest enfocament, les dones tendeixen (hi ha excepcions, ben cert) a ser organitzades, planificades i emocionals. I els homes solen ser metòdics, facilitadors i creatius en la resolució de problemes. En qualsevol cas, la combinació de totes aquestes qualitats és la que ens aporta l’equilibri i aquest ha de venir per la participació de les persones i no de les diferències de sexe.

En definitiva, si actuem sense discriminació les conseqüències d’aquesta actuació poden ser que assolim la paritat o, senzillament, que obtinguem el percentatge que s’adequa a cada organització. Però per a nosaltres el vertader repte no és aquest, sinó la posada en marxa de les mesures que facilitin la conciliació entre la vida laboral i la vida personal, però aquest seria objecte d’una altra discussió.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/evitar-la-discriminacio-de-genere-es-el-cami/feed/ 0
Ayuntamientos más transparentes http://ipcomunicacion.com/blog/ayuntamientos-mas-transparentes/ http://ipcomunicacion.com/blog/ayuntamientos-mas-transparentes/#comments Tue, 19 Jun 2018 09:21:54 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=4512 El presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Antoni Gómez, publica un articulo de opinión en la versión digital de ‘El Periódico de Catalunya’ en el que señala el papel que deben jugar los auditores privados en colaboración con los órganos de intervención local en materia de control financiero de los ayuntamientos.

Catalunya (junto con Castilla y León) es la comunidad en la que un mayor número de entidades locales sujetan sus cuentas a auditoría financiera y/o de cumplimiento o legalidad. Lo concluye un estudio auspiciado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, cuyos datos afloran una realidad que dista de ser satisfactoria. Veamos el porqué.

De los 24 municipios catalanes de más de 50.000 habitantes, sólo ocho han colaborado facilitando los datos requeridos para la realización del informe; de éstos, únicamente cuatro afirman que someten sus cuentas a auditoría financiera. Si consideramos que una de las ciudades es Barcelona -obligada a tal auditoría por sus emisiones internacionales de deuda pública-, convendrán conmigo que el panorama es poco halagüeño.

Los autores del informe (dos profesores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Granada) precisan que si se excluye el Ayuntamiento de Barcelona (por su gran peso específico en el conjunto), el gasto auditado para el conjunto de los consistorios españoles sería de un 3,4% del total del mismo. De forma global, el 75% de los municipios españoles participantes no realizan ni auditoría financiera ni de cumplimiento o legalidad; un 15% efectúa ambas auditorías, un 7% realiza auditorías financieras y un 4% sólo auditorías de cumplimiento.

Para más inri, falla incluso lo más básico. Según el Portal de Rendición de Cuentas (promovido por el Tribunal de Cuentas), sólo el 65,2% de los municipios españoles remitieron las cuentas del ejercicio 2016 dentro de plazo. En mayo de 2018, más de un 11% de los ayuntamientos tenían todavía pendiente la remisión de sus cuentas.

La desafección ciudadana respecto de la cosa pública es perjudicial para la legitimidad de las instituciones y, para evitarlo, es menester una gestión transparente. Y, por lo que podemos visualizar a través de estos datos, es obvio que queda mucho por hacer para llegar a esa primera fase de la trasparencia que supone la revisión externa -es decir, la auditoría financiera y de cumplimiento- de las cuentas públicas locales.

La trasparencia es el primer estadio en relación a facilitar una información económica adecuada a los ciudadanos, aunque vemos que ésta, además de insuficiente, está fragmentada y tampoco es comparable entre distintas administraciones homogéneas. Y un último factor a considerar: los recursos internos de los órganos de intervención de los ayuntamientos son insuficientes para asumir la totalidad de responsabilidades que recaen en ellos.

Ante esta situación, la publicación de un real decreto hace poco más de un año, que regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, y que establece la colaboración de los auditores privados con los órganos de intervención local en las actuaciones de control financiero -mediante la aplicación de técnicas de auditoría en cuanto a planificación y ejecución de los objetivos de revisión-, es un paso adelante importante. Por los auditores no quedará.

 

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/ayuntamientos-mas-transparentes/feed/ 0
Els auditors catalans creen grup d’equitat de gènere per impulsar presència de la dona en la professió http://ipcomunicacion.com/blog/els-auditors-catalans-creen-grup-dequitat-de-genere-per-impulsar-presencia-de-la-dona-en-la-professio/ http://ipcomunicacion.com/blog/els-auditors-catalans-creen-grup-dequitat-de-genere-per-impulsar-presencia-de-la-dona-en-la-professio/#comments Mon, 11 Jun 2018 08:20:07 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=4488 El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) ha creat un grup de treball per a l’equitat de gènere amb l’objectiu d’impulsar la presència de la dona en la professió d’auditoria financera. Tot i que des del Col·legi es defensa la idea que la promoció a les firmes d’auditoria és meritocràtica, al mateix temps es considera primordial l’increment de representació femenina en càrrecs directius d’empreses del sector a fi i efecte “d’introduir la perspectiva de gènere en la seva gestió”.

És en aquesta línia que el president del CCJCC, Antoni Gómez, advoca perquè “més enllà de la pràctica de la professió, la dona també s’impliqui en àmbits de representativitat col·legial i institucional”. En l’actualitat les dones suposen un 18,2% del total de professionals integrats en el Col·legi, mentre que els homes conformen el 81,8% restant.

Manca de referents femenins

En l’acte de presentació del grup per a l’equitat de gènere, la membre del Consell Directiu del CCJCC Susana Dabán ha manifestat que “si les dones no participem de les preses de decisió, tant a nivell d’empresa com de país, sempre romandrem en una posició secundària” i, en conseqüència, “seguirem perpetuant un model construït des de la idiosincràsia i els interessos masculins”.

CCJCC_equidad género

 

 

 

 

La presidenta de Kreston Iberaudit i membre del grup per a l’equitat de gènere, Mercè Martí, ha descrit el diagnòstic que ha motivat la posada en marxa de la iniciativa col·legial: “si bé és cert que al sector de l’auditoria no es constata l’existència de discriminació i bretxa salarial i que, en general, a les firmes del sector no hi ha impediments per a la carrera professional de les dones, en ocasions sí que es percep una falta de recolzament atès que tenim més dificultats relacionades amb la maternitat”. Martí ha defensat així mateix que “falten referents femenins donada la poca representativitat de les dones dins del col·lectiu i dins dels càrrecs directius de les firmes del sector”.

Pèrdua de talent femení: perjudici social

La sessió de presentació de la iniciativa, que ha tingut lloc a la seu del Col·legi, també ha comptat amb la intervenció d’Anna Mercadé i Isabel Perea, ambdues representats de l’Associació 50 a 50. Mercadé s’ha referit a la “pèrdua de talent en perjudici del conjunt de la societat” que suposa el fet que “les dones estiguin en pitjor situació relativa que els homes en matèria d’apoderament en àmbits com l’empresa, la política, les institucions i les càtedres universitàries”. Per la seva part, Perea ha posat èmfasi en la necessitat que “s’emprengui un relleu generacional i la renovació equitativa en les Cambres de Comerç i altres institucions catalanes”.

En darrer terme, totes quatre (Dabán, Martí, Mercadé i Perea) han coincidit a defensar el “paper clau de la flexibilitat” en l’àmbit laboral com a element incentivador d’una major presència de la dona en entorns de responsabilitat directiva i presa de decisions.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/els-auditors-catalans-creen-grup-dequitat-de-genere-per-impulsar-presencia-de-la-dona-en-la-professio/feed/ 0
F. Iniciativas crece con adquisición de Inveready Innovation Consulting al Grupo financiero Inveready http://ipcomunicacion.com/blog/f-iniciativas-crece-con-adquisicion-de-inveready-innovation-consulting-al-grupo-financiero-inveready/ http://ipcomunicacion.com/blog/f-iniciativas-crece-con-adquisicion-de-inveready-innovation-consulting-al-grupo-financiero-inveready/#comments Thu, 07 Jun 2018 08:04:13 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=4467 Josep Maria Echarri_CEO Inveready_Sara Sanz_sòcia Inveready_Maria Corominas_CEO F. Iniciativas_Xavier Cazabon_soci fundador F. IniciativasF. Iniciativas, consultora especializada en el asesoramiento a empresas en el ámbito de la gestión de la financiación de actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), ha adquirido Inveready Innovation Consulting al Grupo financiero Inveready. El esquema final de la operación estipula asimismo el desarrollo de una alianza estratégica entre F. Iniciativas e Inveready en torno a la financiación de start-ups y de la I+D+i, que se vehiculará a través de la nueva marca FI-Ready para dar servicio a todas las empresas de los fondos.

La CEO de F. Iniciativas, María Corominas, explica que “la operación, en sus dos vertientes de adquisición y alianza, pretende dar un impulso a los servicios de financiación de la I+D+i en los ámbitos fiscal y presupuestario en el segmento de las start-ups tecnológicas”.

El CEO de Inveready, Josep Maria Echarri, argumenta que “para Inveready la colaboración con F. Iniciativas es una garantía de continuidad en la labor de apoyo en la búsqueda de financiación no dilutiva para las start-ups españolas que ha venido desarrollando Inveready en los últimos 10 años”.

Y la socia de Inveready Sara Sanz añade que “para Inveready es un auténtico placer incorporar nuestra división de búsqueda de financiación pública en una compañía líder como F. Iniciativas. Estamos seguros de que nuestra colaboración con F. Iniciativas va a aportar mucho valor a Inveready y sus participadas”.

Además, los directivos coinciden en señalar que “las sinergias existentes entre las firmas son evidentes” y que ello redundará en la “capacidad conjunta de ofrecer soluciones de financiación adaptadas a las necesidades específicas de las start-ups”. Con 18 años de experiencia, F. Iniciativas ha trabajado para más de 7.500 empresas, cada año valida más de 20.000 proyectos de financiación de la I+D+i a nivel internacional y dispone de una dilatada experiencia en mentoring empresarial a start-ups y emprendedores. Por su parte, el grupo Inveready se fundó en 2007 y en la actualidad tiene registrados 9 fondos con 175 millones de euros bajo gestión.

Aportación de 2,5 millones de euros a facturación

La nueva división de F. Iniciativas resultante de la adquisición de Inveready Innovation Consulting supondrá una aportación de 2,5 millones de euros al global del volumen de negocio de la firma en España, que en 2017 alcanzó los 25 millones de euros, esto es, un 14% más que en el ejercicio anterior.

La operación supone asimismo la incorporación del equipo en pleno de 12 personas procedente de Inveready Innovation Consulting a F. Iniciativas. La plantilla de F. Iniciativas en España la formaban 320 personas a cierre de 2017, de las que 215 son ingenieros superiores con una doble competencia técnica y fiscal.

Precisamente, por cuanto durante el ejercicio 2017 se han incorporado a la compañía 133 profesionales y con el objeto de hacer frente al proceso de crecimiento experimentado en los últimos años, F. Iniciativas ha destinado un total de 3,5 millones de euros a la ampliación de sus oficinas de la Colònia Güell, en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). Las instalaciones suman en la actualidad 2.500 m2 destinados a albergar los distintos departamentos, actividades y zonas para uso de la plantilla.

F. Iniciativas dispone de oficinas en Madrid, Barcelona (Colònia Güell), Bilbao, Valencia y Palma de Mallorca, además de las delegaciones en A Coruña, Sevilla, Málaga, Valladolid y Pamplona.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/f-iniciativas-crece-con-adquisicion-de-inveready-innovation-consulting-al-grupo-financiero-inveready/feed/ 0
Larga vida a las notas de prensa (y 5 consejos para escribirlas) http://ipcomunicacion.com/blog/notas-de-prensa-5-consejos-para-escribirlas/ http://ipcomunicacion.com/blog/notas-de-prensa-5-consejos-para-escribirlas/#comments Thu, 07 Jun 2018 06:41:56 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=4454 ¿Hay que seguir enviando notas de prensa? Es un tema recurrente entre los responsables de comunicación corporativa, a los que a menudo nos preguntan los clientes. Mi respuesta es siempre afirmativa.

¿Por qué las notas de prensa siguen siendo importantes?

Algunos la dan por muerta y enterrada, pero personalmente creo que sigue siendo un gran instrumento de comunicación, tal vez el fundamental, de la comunicación y, con ese formato o con otro, tienen una larga vida. Eso sí: sólo la tienen las buenas notas de prensa. Porque estamos hablando de una herramienta informativa, no de publicidad.

Por esta razón, debe ser pensada, preparada y escrita por un profesional de la comunicación. Los gabinetes somos los “corresponsales” de los medios de comunicación en las instituciones y empresas para las que trabajamos. Como periodistas que somos, sabemos qué es noticia para los medios y cómo y cuándo la debemos presentar. Estos serían mis 5 consejos sobre lo que deben contener esas buenas notas:

1.- ¿Algo interesante para comunicar? ¿Ahora?

Nuestra nota ha de contener elementos que aporten alguna novedad para el periodista. Repito lo dicho: no es publicidad, no va de contar lo que le interesa al cliente. Hay que dar buena información a los medios. Por esta razón hay que pensar bien antes de ponerse a redactar. ¿Encaja en nuestra estrategia de comunicación? ¿Nos interesa enviarla ahora?

2.- Bien estructurada, con criterios periodísticos

No vale cualquier texto que parezca que cumple con la pirámide invertida periodística, ni que conteste las clásicas 5w (what, when, where, how; en castellano: qué, quién, cuándo, dónde, cómo): es necesario que la información esté estructurada con criterios de lo que es noticia para los periodistas, no de lo que le gustaría destacar al cliente.

3.- Con declaraciones de algún portavoz y sin tecnicismos

Los periodistas necesitan poner en boca de alguien las informaciones que se hacen en las notas de prensa. Por eso, nuestra nota debe incluir esas palabras dichas por la máxima autoridad de la empresa o institución, una manera de destacarlos también ante los medios y posicionarlos como referentes en temas. Y sin tecnicismos de tu sector. Necesitamos explicar las cosas de forma clara y sencilla, que la pueda entender el periodista y el público al que queremos llegar.

4.- Con enlaces y material gráfico

Debemos enviar nuestras notas preparadas para las versiones digitales de los medios, con enlaces a la web del cliente, a los documentos a los que hagamos referencia. Y -como siempre- con buen material gráfico -foto, infografía- para ilustrar la información.

5.- Enviarlas sólo a quien le puede interesar

De nada sirve todo el esfuerzo anterior si no pensamos muy bien a quién enviar esta nota, a qué periodistas y medios les va a interesar. De nada sirve enviarla a 200 medios, si sólo le interesa a 10. Tiempo y recursos malgastados y periodistas que nos odiaran por llenar su correo de spam.

 

La relación profesional que tengamos establecida con los periodistas es básica. Este es el valor añadido que damos las agencias.

 

Si una institución o empresa necesita estar en contacto con los medios, la nota de prensa tiene una larga vida. Además, estas (buenas) notas se pueden (y deben) aprovechar como material informativo en entradas en el bloc del cliente y en su página de empresa en LinkedIn. O como material para trabajar con sus influencers. Pero esa es otra historia, de la que hablaremos otro día.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/notas-de-prensa-5-consejos-para-escribirlas/feed/ 0
Rehabilitación y ciudad. http://ipcomunicacion.com/blog/rehabilitacion-y-ciudad/ http://ipcomunicacion.com/blog/rehabilitacion-y-ciudad/#comments Mon, 04 Jun 2018 09:55:12 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=4474 El presidente del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB), Jordi Gosalves, ha publicado un artículo en el diario Expansión donde reflexiona sobre la necesidad de reflexionar sobre las ciudades para redefinir sus ejes de crecimiento.

Por primera vez en la historia de la humanidad más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. El 75% de los europeos vive ya en núcleos urbanos y se calcula que, a nivel global, se alcanzará esta cifra alrededor del año 2050. La urbanización crea valor y riqueza, pero también nuevos problemas a los que debe darse solución.

Lo vivimos en nuestras ciudades, que reclaman soluciones urgentes al envejecimiento de la población y del parque de viviendas, a la elevada presión de los precios en el mercado inmobiliario, al incremento del coste de los alquileres, a nuevos fenómenos urbanos como el turismo, al aumento del precio del suministro eléctrico o del agua, a la necesidad de luchar contra el cambio climático.

Nuestras metrópolis reflejan los desequilibrios económicos, sociales y ambientales que existen en nuestra sociedad. Muy especialmente en el campo de la vivienda. Darles una respuesta adecuada pasa, necesariamente, por una apuesta decidida por la ciudad consolidada, por los barrios, o por la preservación del parque edificado, como elementos clave de las políticas públicas.

Se trata de impulsar de forma decidida un modelo de economía inteligente, basado en la gestión eficiente de aquellos elementos que ya existen, con el cuádruple objetivo de naturalizar el espacio urbano, limitar el consumo de un recurso finito como es el suelo, generar nuevas viviendas, al mismo tiempo que se dignifica el parque actual, y dar respuesta a la demanda creciente de sostenibilidad ambiental y económica.

El modelo futuro de las ciudades debe inspirarse en la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje. Tres conceptos que en el campo del urbanismo y la edificación implican seguir la senda de la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana, pero que pueden resultar insuficientes si no van acompañados de políticas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda digna, asequible y no segregada para la población que dispone de menos recursos o no se interviene en la mejora de los tejidos existentes con el objeto de valorizar el patrimonio arquitectónico.

Es el momento de reflexionar sobre nuestras ciudades para redefinir sus ejes de crecimiento, de forma que contribuyan a la dignificación y consolidación de los núcleos urbanos, así como al impulso de edificios dignos, sostenibles y civilizadores. Se trata, en definitiva, de construir menos ciudad y más vida en la ciudad, de generar menos individualidad y más comunidad

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/rehabilitacion-y-ciudad/feed/ 0
El abogado y economista Andreu Bové Boyd ficha por Bové Montero y Asociados para reforzar área de fiscalidad internacional http://ipcomunicacion.com/blog/el-abogado-y-economista-andreu-bove-boyd-ficha-por-bove-montero-y-asociados-para-reforzar-area-de-fiscalidad-internacional/ http://ipcomunicacion.com/blog/el-abogado-y-economista-andreu-bove-boyd-ficha-por-bove-montero-y-asociados-para-reforzar-area-de-fiscalidad-internacional/#comments Wed, 16 May 2018 08:13:56 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=4448 La firma de servicios profesionales Bové Montero y Asociados ha fichado al abogado y economista Andreu Bové Boyd para reforzar el área de Fiscalidad Internacional. Bové Boyd centralizará el grueso de sus actividades en la sede madrileña de Bové Montero y Asociados.

Bové Boyd aportará su experiencia en ámbitos como la fiscalidad de multinacionales, empresas familiares y patrimonios elevados, así como en operaciones de reestructuración y compraventa de negocios. El abogado y economista procede del bufete suizo Anaford, desde cuya oficina zuriquesa se ha especializado en el asesoramiento sobre fiscalidad internacional de grandes fortunas y su planificación patrimonial y sucesoria transnacional. Con anterioridad a su etapa suiza, Andreu Bové Boyd dio impulso a su carrera en la oficina de Barcelona de Cuatrecasas. En esta firma se especializó en la tributación de grandes grupos industriales y empresas familiares.

Integración en el German Desk

Andreu Bové Boyd se incorpora al German Desk de Bové Montero y Asociados. Integrado de manera transversal en todos los departamentos, la estructura cuenta con un equipo de 30 profesionales que domina, no sólo el idioma, sino el entorno empresarial y la cultura de negocios de los países de habla alemana. Los clientes procedentes del mercado extranjero aportan más de un 80% del volumen de negocio de la firma.

Bové Boyd es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Pompeu Fabra y Máster en Fiscalidad por el CEF. Habla español, catalán, alemán, inglés, francés e italiano.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/el-abogado-y-economista-andreu-bove-boyd-ficha-por-bove-montero-y-asociados-para-reforzar-area-de-fiscalidad-internacional/feed/ 0
Alden Mills cuenta en “Sé Imparable” cómo superó su asma para convertirse en soldado de élite http://ipcomunicacion.com/blog/alden-mills-cuenta-en-se-imparable-como-supero-su-asma-para-convertirse-en-soldado-de-elite/ http://ipcomunicacion.com/blog/alden-mills-cuenta-en-se-imparable-como-supero-su-asma-para-convertirse-en-soldado-de-elite/#comments Wed, 09 May 2018 08:10:32 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=4440 Se_Imparable_portada_AldenAlden Mills, ex comandante de los Navy Seal (cuerpo de operaciones especiales de la Marina estadounidense), presenta en España “Sé Imparable”, un libro de motivación, superación y liderazgo en el que el autor cuenta cómo superó su asma para convertirse en soldado de élite. El libro de Mills, empresario de éxito con cinco compañías y más de 40 patentes a sus espaldas, ha sido un éxito en Estados Unidos con más de 20.000 ejemplares vendidos y una tercera edición en el mercado.

El autor explica en “Sé Imparable” el método PERSISTE que desarrolló para vencer las dificultades y alcanzar el éxito. Con 12 años, le diagnosticaron asma y le recomendaron no practicar ningún tipo de deporte, pero Alden Mills optó por no rendirse y llegó a convertirse en campeón nacional de remo. Ingresó en la Academia Naval y superó las pruebas para los Navy Seal, convirtiéndose en comandante de pelotón y participando en diferentes operaciones por todo el mundo.

A partir de sus experiencias vitales, desarrolló el Código Master and Commander para mejorar la actitud hacia el éxito. “Sé Imparable” es un libro atemporal que explica las 8 acciones del método a través de la parábola de un joven capitán de barco que ha de enfrentarse a los obstáculos de alta mar, tarea que se le antoja imposible hasta que aparece en su vida un experimentado patrón. Éste cambiará la dirección del joven marino y le pondrá en el rumbo correcto para identificar y alcanzar sus sueños. Cada capítulo del libro finaliza con los pasos a seguir en cada uno de los 8 puntos, con ejemplos extraídos de la biografía del propio autor, que nos ayudarán a alcanzar nuestros sueños y objetivos. No hay momento mejor que el presente para empezar a hacer que tus sueños se hagan realidad, y ¡este libro debería animarte a ponerte en acción ASAP! (As soon as possible/¡tan pronto como sea posible!), declara Alden Mills en la introducción del libro.

De hombre de acción a empresario

Cuando dejó los Navy Seal, Alden Mills creó su propia compañía, Perfect Fitness, en la que desarrolló su producto estrella, el Perfect Pushup, un dispositivo que ayuda a realizar flexiones. Su empresa fue reconocida como la startup de mayor crecimiento en 2009. El autor fundó después cuatro compañías más y obtuvo más de 40 patentes. Hoy en día es uno de los conferenciantes más solicitados en los principales eventos empresariales en Estados Unidos. Desde la editorial hemos hecho un esfuerzo para ofrecer una colección dedicada al crecimiento personal con autores que tengan sello de autenticidad y experiencias que aportar. Alden Mills nos ofrece en “Sé Imparable” una lección de vida y con este título abrimos una nueva vertiente centrada en el liderazgo y la motivación, declara José Ángel Martos, editor de la obra en España.

 

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/alden-mills-cuenta-en-se-imparable-como-supero-su-asma-para-convertirse-en-soldado-de-elite/feed/ 0
Biòlegs al camp i al laboratori http://ipcomunicacion.com/blog/biolegs-al-camp-i-al-laboratori/ http://ipcomunicacion.com/blog/biolegs-al-camp-i-al-laboratori/#comments Mon, 07 May 2018 08:05:29 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=4428 El degà del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, Ramon Jordana, publica un article d’opinió al diari Segre, on reclama un major reconeixement social per la tasca dels professionals de la biologia, que s’ocupen de moltes de les qüestions que afecten el dia a dia de les persones, des de la salut a la conservació del medi ambient.

Existeix un desconeixement important del que és i el que fa la biologia a la nostra societat. És una realitat que sorprèn molt sovint als companys que ens visiten, als qui costa de comprendre la manca de reconeixement social d’una de les disciplines científiques més àmplies i amb una major incidència a la nostra vida quotidiana. 

Les ciències de la vida són al darrera de gairebé totes les coses que ens preocupen. Els científics que estudien els efectes del canvi climàtic o que lluiten per la preservació de la biodiversitat són biòlegs. I actuen ben a prop de casa nostra. A llocs com Aigüestortes, l’únic Parc Nacional de Catalunya, o els parcs naturals del Cadí-Moixeró, l’espai protegit català amb major nombre d’habitants i d’espècies de flora i fauna d’interès europeu, o al de l’Alt Pirineu, el més gran de Catalunya.

Són el biòlegs de bota. Els més coneguts, aquells que trepitgen el terrenys amb l’afany de conèixer la biodiversitat del planeta en tota la seva extensió, i de retornar la vida a molts dels indrets on l’activitat humana l’ha posada ben a prop de la seva desaparició.

Els més visibles, però no els més nombrosos. De fet, el 35 % dels biòlegs catalans tenen professions vinculades en el sector de la salut i de la recerca sanitària. Una xifra que s’incrementa de forma considerable si afegim aquells que es dediquen a la biotecnologia o a la recerca no sanitària.

Són els biòlegs de bata, el que estan fent descobriments cabdals per allargar la nostra vida i millorar-ne les condicions. Persones capaces de fer coses tan prodigioses com tallar una cadena d’ADN i recomposar-la un cop eliminats components capaços de generar malformacions o disparar certs tipus de càncer o d’altres malalties.

Aquests dos extrems ens demostren com s’ha anat fent de complexa la carrera de biologia, amb sortides que, en un dels seus extrems, són encara molt properes al naturalismes del segle XIX, mentre que de l’altre, i cada com més acaben per ser una disciplina molt semblant a l’enginyeria. Això ens ve a dir que, molt probablement, no existeix el biòleg, si no que existeixen moltes classes de biòlegs que a poc a poc van assumint alguns papers radicalment nous, impredictibles una dècada enrere, com experimentar amb cultius cel·lulars.

La irrupció de noves realitats, com l’aplicació del Big Data en el camp de la salut, fa que apareguin noves funcions. De fet avui en dia la biologia s’està convertint en un dels primers usuaris de la informàtica d’alt rendiment i en un dels  principals generadors de grans volums de dades, la gestió de les quals és actualment un dels reptes de la computació científica. Dades que ens permeten comprendre millor els mecanismes que fan que es desenvolupi una determinada malaltia, o que permeten preveure quins efectes poden tenir certes medicacions en un individu concret.

La biologia, com la vida s’adapta a l’entorn i avui en dia ho fa amb l’aparició d’aquesta nova formada de biòlegs, que no són ni de bota no de bata, si no de pantalla i ordinador.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/biolegs-al-camp-i-al-laboratori/feed/ 0
L’ocupació en el sector auditor català creix un 10% i recupera els nivells precrisi, amb més de 3.500 professionals en exercici http://ipcomunicacion.com/blog/locupacio-en-el-sector-auditor-catala-creix-un-10-i-recupera-els-nivells-precrisi-amb-mes-de-3-500-professionals-en-exercici/ http://ipcomunicacion.com/blog/locupacio-en-el-sector-auditor-catala-creix-un-10-i-recupera-els-nivells-precrisi-amb-mes-de-3-500-professionals-en-exercici/#comments Fri, 04 May 2018 06:40:55 +0000 http://ipcomunicacion.com/?p=4405 El sector auditor català ha recuperat els nivells d’ocupació precrisi i ha depassat la xifra de 3.500 professionals a càrrec d’auditors (és a dir, integrats en firmes del sector), amb un increment d’un 10% en termes interanuals. En el conjunt de l’Estat, i segons les darreres dades disponibles corresponents a l’any 2016, aquest guarisme supera les 14.100 persones.

En opinió del president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), Antoni Gómez, “l’activitat auditora té un fort potencial de creixement i de desenvolupament professional atesa la creixent pressió social i legislativa en favor dels criteris de transparència”.

Amb la voluntat d’apropar la professió als estudiants i cobrir d’aquesta forma la demanda -actual i de futur- de professionals que el sector i la societat reclamen, el CCJCC ha celebrat una nova edició de la jornada “Auditor per un Dia”. En el marc de la iniciativa, estudiants universitaris seleccionats i procedents de darrers cursos han desenvolupat una jornada laboral complerta integrats en l’equip professional d’una de les 14 firmes auditores participants. Els estudiants seleccionats provenen de titulacions com Administració i Direcció d’Empreses, International Business, Negocis i Màrqueting Internacional, Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, Comptabilitat i Finances i el doble grau d’ADE i Turisme.

Es dona la circumstància que aquest any, i per primera vegada en les diverses edicions de l’“Auditor per un Dia”, la iniciativa veurà una segona convocatòria durant el darrer trimestre del 2018, amb noves firmes i estudiants participants.

Professió de futur sota l’imperatiu de la formació

Gómez indica que la pràctica auditora representa una opció professional enfocada “cap a l’interès públic” que demana una “formació continuada” amb l’objectiu d’adaptar-se a “l’evolució legislativa i a les noves normatives”, però també a “nous entorns empresarials i a l’evolució tecnològica”.

És des d’aquesta òptica que cal posar en valor la tasca duta a terme pel CCJCC, a través de la seva Escola d’Auditoria, de reforçament de les activitats formatives. Uns esforços que s’han traduït, durant l’any 2017, en un increment d’un 30% del global d’hores de formació impartides (més de 47.300, enfront de les gairebé 36.200 del 2016) i d’un 8% del nombre d’assistents (2.379 versus 2.202, respectivament) en les diverses activitats formatives organitzades.

En el marc de l’“Auditor per un Dia” d’enguany s’han dut a terme així mateix conferències de presentació en diverses universitats catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, TecnoCampus Mataró – UPF i ESCI – UPF) per exposar les diferents sortides professionals relacionades amb l’auditoria.

]]>
http://ipcomunicacion.com/blog/locupacio-en-el-sector-auditor-catala-creix-un-10-i-recupera-els-nivells-precrisi-amb-mes-de-3-500-professionals-en-exercici/feed/ 0